Nyeste artikler:

 

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Snertingdal 24,25 og 26 juni. Her møtte det 10 personer til teorikvelden inklusive 8 ekvipasjer som skulle delta på praktisk trening. Grunnkurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praksis. Vær og terreng i Snertingdal var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og varme, kupert terreng med skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Ekvipasjene ønskes lykke til med den videre treningen.

Instruktører var Eivind Arntzen og Nils Steinvk

Tilstede Nils Steinvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM) og Camilla Annett Akslen (CA), Medlt forfall Camilla Jensen

Det er tid for å betale Medlemskontigent for året 2018 til Norske Kadaverhunder. Beløp 250,- , til NKH Konto nr. 2095.53.42829 , merk betaling med ''Ditt Navn, Kontigent og Årstall''. Betalingsfrist 01.05.2018.

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.
Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Har du ikke godkjent hund/ hund, men ønsker likevel å være medlem? Alle er hjertelig velkommen til å melde seg inn.

 

  1. Arbeidsfordeling nytt styre.

Styremedlem 2: Camilla A: Ansvarlig arkiv og sekretær/pressemelding. Arkiv og oppdatering av dette gjøres i samarbeid med Web-ansvarlig.

Sekretær funksjon flyttes fra styremedlem 3, Morten.

Økonomiplan i samarbeid med nestleder, flyttes fra styremedlem 2 til styremedlem 3.

Ansvar pressemelding flyttes fra styremedlem 4, flyttes til styremedlem 2,

Styremedlem 2 lager forslag til forenkling av skjema, generelt sett.

Leder og nestleder har arbeidsoppgaver som vist i vedtatt org.plan.

3-årig økonomiplan for Norske Kadaverhunder

Dette er en plan som skal si noe om på hvilke områder styret bør jobbe aktivt for å opprettholde en sunn og fremtidsretta økonomi, i en 3 års-periode. Man kunne valgt å hatt en lengre periode, men det er vurdert som mest hensiktsmessig å ha en kortere periode for å gjøre planen mer reell.

Referat fra årsmøte

Møtt: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud, Camilla Jensen, Camilla Anett Akslen, Trine Rudstaden