Nyeste artikler:

Det ble avholdt godkjenningsprøve på Rørso søndag 22.oktober 2017.

Det ble lagt ut kadaver i to felt som bestod av furuskog og flatt terreng. Været var pent og alt lå til rette for en fin dag. 

Tre deltakere var påmeldt og alle bestod prøven med glans. 

Gratulerer til Lisbeth,Tor og Elin som godkjente kadaversøksekvipasjer. 

Takk til Wenche Aas Myhren for godt tilrettelagt opplegg. 

 

- Dommere Kristian og Tor 

Referat fra styremøte 21.sep (Skype)

  1. Generelt (NS)

Innkommet post

  • Det har kun vært forespørsler om kurs og godkjenninger. All innkommen post er fordelt iht styremedlemmenes ansvarsområder

 Rapporter FKT

  • All rapportering av utført kurs og godkjenninger iht FKTs retningslinjer er i prosess og vil bli utført innen tidsfristen (ansvar Nils)

 

Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Finnmark ble gjennomført i Varangerbotn med varierende resultat som konklusjon.

Det var påmeldt 4-5 ekvipasjer til godkjenningsprøven og 1 ekvipasje til beredskapskurset.

Norske kadaverhunder gjennomførte beredskapskurs og godkjenningsprøve i Isfjorden 22 - 24 september.

Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Møre og Romsdal er etterspurt fra fylket og som NKH nå har gjennomført med et veldig godt resultat

Rapport fra vedlikeholdssamling kadaversøk i Norddalen i Oppland Fylke

Norske kadaverhunder arrangerte vedlikeholdssamling for godkjente ekvipasjer på Lesja i Oppland Fylke i perioden 22- 24 august. Inviterte var godkjente ekvipasjer i Norddalen samt at det var gitt åpning for ekvipasjer som tidligere har gjennomført NKH sitt grunnkurs kadaversøk. Alle godkjente i Dovre, Lesja, Sel, Nord Fron, Sør Fron, Vågå, Lom og Skjåk var inviterte.

Referat fra styremøte 03.juli kl 1900  - Skype

Deltagere: Nils Steinvik (NS); Morten Steinsrud(MS), Jonny Mathisen/JM)

Manglende: Camilla Jensen, Janne Drevik, Geir B Larsen

 

  1. Generelt (NS)
  • Innkommet post/mail

Det er innkommet post vedrørende kurs og godkjenninger, disse er fordelt internt i styret. Det bemerkes at noen mailer angående kurs og og godkjenninger som er koordinert direkte med instruktører mangler forankring i styret. Det anmodes derfor om at alle kurs og godkjenninger må sendes NKHs postboks så tidlig som mulig. Dette fordi alle kurs og godkjenninger skal legges ut på vår hjemmeside

  • Møte med miljødirektoratet