Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder hadde fått i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere  godkjenningsprøver for tidligere kursa ekvipasjer i Saltdal.

Vi hadde fleire prøvefelt, størrelse va ca 350m x350 m. Feltene inneholdt både skog, myr, tett vierkjerr og bekk, i tillegg til mange kvist hauger etter tidlegare hogst. Feltene var lagt i terreng med både sau og elg, og i tillegg var det ferdsel av fotfolk i området.

Det ble arrangert godkjenningsprøve på Oppdal 7 juli 2018.  Prøvefeltene var innenfor Storli gård i Storlidalen. Dommere var Nils Steinvik og Tor Nilsen, og det var påmeldt 5 ekvipasjer. Flere av ekvipasjene hadde gjennomført godkjenningsprøve i 2017 uten hell.

 

Norske kadaverhunder fikk i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere kadaverhundkurs.

Vi startet med felles møte som var åpent for alle interesserte. Vi gikk gjennom informasjon om Norske kadaverhunder, teori om søksarbeid og ting som er aktuelle for en kadaverhund patrulje. Vi gikk igjennom bruk av hund i praktisk arbeid. Folderen fra Norske kadaverhunder, hefte om bruk av GPS og SNO sin håndbok ble delt ut til alle deltakere.

 

Norske kadaverhunder har på oppdrag fra Hattfjelldal Sau og Geit arrangert kurs og prøver i Hattfjelldal fra 1.- 7. juli 2018

Kurs.

Deltakerne var beitebrukere og tilsynspersoner fra Hemnes, Hattfjelldal og Vefsn.Det deltok 15 førere og 15 hunder.Feltene var lagt i fjellskog, med innsalg av både kjærr, myrer og bekker.Forholdene var varierte med vær som skiftet fra sterk sol, regn, lite vind, vindstille og god vind.

Alle deltakere var flinke og engasjerte folk, og hundene hadde fin utvikling.

Vedlikeholddssamlingen var annonsert og koordinert via landbruksskontoret på Oppdal i den hensikt at alle godkjente ekvipasjer i Oppdal skulle få informasjon og mulighet til å delta.  Til vedlikeholdssamlingen så møtte det 5 personer hvorav en ikke hadde godkjent grunnkurs.

Personvernerklæring for Norske Kadaverhunder

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av NKH i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.