Nyeste artikler:

Kursrapport instruktørkurs del 1

  Valdres 6- 8 april 2018

Instruktører:

Nils Steinvik

Kristian Kronberget

Jonny Mathisen

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk på Kvam 5-7 juni. Uttatt instruktør ble syk slik at undertegnede måtte steppe inn og overta jobben. Det møtte 3 personer til teorikvelden, alle skulle delta på den praktiske treningen.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Sunndalsøra 1-5 juni Her møtte det 7 personer til teorikvelden hvorav alle skulle delta på den praktiske trening. Ved gjennomføring av den praktiske delen deltok det en ekvipasje til.

 

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Snertingdal 24,25 og 26 juni. Her møtte det 10 personer til teorikvelden inklusive 8 ekvipasjer som skulle delta på praktisk trening. Grunnkurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praksis. Vær og terreng i Snertingdal var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og varme, kupert terreng med skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Ekvipasjene ønskes lykke til med den videre treningen.

Instruktører var Eivind Arntzen og Nils Steinvk

Tilstede Nils Steinvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM) og Camilla Annett Akslen (CA), Medlt forfall Camilla Jensen

Det er tid for å betale Medlemskontigent for året 2018 til Norske Kadaverhunder. Beløp 250,- , til NKH Konto nr. 2095.53.42829 , merk betaling med ''Ditt Navn, Kontigent og Årstall''. Betalingsfrist 01.05.2018.

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.
Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Har du ikke godkjent hund/ hund, men ønsker likevel å være medlem? Alle er hjertelig velkommen til å melde seg inn.