Nyeste artikler:

Rapport beredskapskurs Troms

Beredskapskurs i Troms er et kurs som har vært etterspurt fra fylket og som vi nå har gjennomført med et veldig godt resultat. Dette fordi vi fikk 4 deltakere som var veldig godt kvalifisert og som vi tror vil bli en ressurs for fylket og vår forening. Kurset ble gjennomført over tre dager med teori og en praktisk del. Den teoritiske delen besto av bruken av Base camp, samarbeid med jaktledere i jaktsituasjoner, hvordan organisere søk med flere hunder i akuttsituasjoner. Vi har også gjennomgått vår rolle i skadesituasjoner i forhold til forvaltning og beitebruker.

Grunnkurs startet søndagkveld med teorikveld og 5 deltakere og mange diskusjoner, hyggelig og lærerik kveld for instruktører og forhåpentligvis for deltakere.

Norske kadaverhunder arrangerte grunnkurs kadaversøk i Vauldalen I Sør Trøndelag 16-18 juni.

Her møtte det 6 ekvipasjer, hvorav 2 av ekvipasjene hadde med 2 hunder. Det var ekvipasjer fra Trondheim, Rendalen, Evenstad og fra nærområdet Terrenget som vi nyttet var skogskledd med elv og myr. Flott terreng for å drive kadaversøkstrening i. Ekvipasjene var motiverte og dyktige, en av hundene var så dyktig at den til og med fant øreklips som var nyttet under godkjenningsprøven 1 år tidligere.

Hensikten med møtet var å informere om NKH, etablere samarbeidsplattform og utveksle gjensidig informasjon om muligheter og begrensninger. NKH sendte sist vinter søknad til MDIR om økonomisk støtte til å etablere lokale kontakter og kadaversøkslag. Dette ble også diskutert, søknaden er ikke ferdigbehandlet i MDIR.

Resultatet fra møtet var at MDIR hadde liten informasjon om NKH slik at et slik møte var både viktig og riktig. Vi fikk på en god måte fremlagt NKHs organisasjon, prosjekter og forskning,

Første vedlikeholdssamling ble arrangert på Valstad gard i Rogne, dette er en treningssamling for ekvipasjer i Norske kadaverhunder som vi skal arrangere rundt om i landet i sommer.

Vi var to som hadde ansvaret for å skaffe kadaver og legge til rette, så vi startet fredag med å gjøre felt i stand. Ekvipasjene kom lørdag og gjennomgjekk litt base camp, GPS og problemstillinger som var aktuelle for hver enkelt.

Her møtte det opp hele 14 ekvipasjer som ville på kurs, hyggelig med så mange. Vi startet med teori mandag 5 juni om kvelden med gjennomgang om kurset, Gps og litt om vår organisasjon.