Nyeste artikler:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norske Kadaverhunder

24.februar kl 1200

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Sak 3 Årsmelding

Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 24.februar så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 10.februar

Velkommen

Tilstede Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS), meldt forfall Camilla Jensen (CJ)

 1. Generelt (NS)

Innkommet post

        Brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal – avslag på utgiftsdekning

        Invitasjon fra NIBIO til Nasjonalt kadaverhundseminar på Hell 12 og 13.februar

 

Referat fra styremøte/arbeidsmøte 18 og 19.Nov 2017

 1. Generelt (NS)

Innkommet post

 • Invitasjon til beitelagsmøte 30.nov og 1.des. Jonny M deltar. NB: Presentasjoner er lagt ut på NSG sine hjemmesider

Rapporter FKT

 • Alle rapporter er utsendt

Miljødirektoratet

 • Ingen endringer siden sist. Nils tar kontakt for å lufte muligheten for ett møte under den Nasjonale konferansen 22 og 23.januar

Garmin

 • Garmin har sagt seg positiv til utleie av GPS`er til NKH. Nils følger opp medio desember

Årsmøte 2018, forberedelser

 • Tidspunkt satt til 24.februar, Gardermoen området.
 • Noen utfordringer ifbm valget.

2.Økonomi (JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • Økonomiplan
   • Vil bli jobbet med under arbeidsmøtet. Resultat vil bli fremlagt som egen sak på årsmøtet.
  • Brønnøysundregistret
   • Jobbes med, intet nytt
  • Status økonomi
   • Under kontroll

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet

Taes opp som egen sak under arbeidsmøtet

 • Instruktørkurs
  • Vil bli gjennomført 6-8 mars. Planlagt sted er Valdres

4.Webside (CJ)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet
  • Tas opp som egen sak under arbeidsmøtet
 • Status ny webside
  • Tas opp som egen sak under arbeidsmøtet
 • Nettbutikk
  • Taes opp som egen sak under arbeidsmøtet Kalender
 • Billedarkiv
  • Ingen endring, til tross for purring så er det lite respons fra ekvipasjene
 • NKH arkiv.
  • Under kontroll
  • Godkjenningskort vil bli sendt ut til de som har bestått årets godkjenningsprøve (Camilla)
 • Registrering/offentliggjøring av de som har bestått beredskapskurset
  • Tas opp som egen sak under arbeidsmøtet

Beslutninger tatt på arbeidsmøtet

 

Hva

Hvem

Tidsfrist

Vedtaksberettiget

Justering av instrukser

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Justering av godkjenningskravene til godkjent kadaversøkshund

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Forslag til endringer i styreoppsett

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Etablering av regionkontakter - retningslinjer

Fagavdelingen

31.12.2018

Årsmøtesak

Justering av NKHs vedtekter

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Justering av kursinformasjon på websiden

Fagavdelingen/Webansv

14.feb 2018

Styresak

Økonomiplan

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Billedgalleri

Webansvarlig

Kontinuerlig

Styresak

Akuttberedskap

Ingen endring

NKH info (Web side)

Webansvarlig

31.des 2017

Styresak

NKH historien (Webside)

Utsatt inntil videre

Styresak

Nye instrukser

Fagavdelingen

14.feb 2018

Årsmøtesak

Webside – legge inn nye instrukser

Web ansvarlig

Etter årsmøtet

Arkivering

Web ansvarlig

kontinuerlig

Styresak

Nettbutikk

Web ansvarlig

14.02.2018

Årsmøtesak

Referent

Nils Steinvik

FKT prosjektet som arrangør.

Oslo 30/11- 1/12 2017

Fra Norske kadaverhunder Jonny Mathisen

Beiteseminar hvor Turid Hovland pratet om trening av kadaverhund og arbeidet i forbindelse med ulveangrep.

Det var også et møtested der vi diskuterer tiltak når rovdyr slår til, alt fra uttak av skadevolder til kadaverhund og beredskap.

Direktoratet hadde et innlegg, samt politikere fra ulike partier og det som fra vårt synspunkt må være positivt er at Norske kadaverhunder er pratet om i mange av innleggene. Viktig at vi profilerer oss med tanke på vår rolle frem i tid.

Jonny

Norske kadaverhunder (NKH) ønsker å utvide sin instruktørstab med inntil 4 nye instruktører.

Å være instruktør i NKH gir deg en unik mulighet til å møte mennesker med stor interesse for bruk av hund som verktøy til støtte for beitenæringa.

Kurset er gratis og vil gå over 2 perioder teori/praksis. Teoridelen vil bli gjennomført 6-8 april (Valdres), praksisdel vil bli gjennomført som endel av kurs/godkjennings- programmet i løpet av sommer 2018

Kurset vil gi deg kompetanse som instruktør til kadaversøkskurs og som dommer til godkjenningsprøver

NKH søker etter:

 • Kandidater som har eller har hatt godkjent kadaversøkshund
 • Kandidater med erfaring med bruk av hund og kjennskap til beitenæringa
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved uttak

Etter godkjent instruktørutdanning vil du som instruktør få lønn for utført instruksjon ved kurs og godkjenninger.

Kontakt for ytterligere informasjon kontakt fagavdelingen NKH ved Jonny Mathisen tlf 48230371, mail jonn-ma@online.no

Søknad sendes post@norskekadaverhunder.no innen 6.januar 2018

Det ble avholdt godkjenningsprøve på Rørso søndag 22.oktober 2017.

Det ble lagt ut kadaver i to felt som bestod av furuskog og flatt terreng. Været var pent og alt lå til rette for en fin dag. 

Tre deltakere var påmeldt og alle bestod prøven med glans. 

Gratulerer til Lisbeth,Tor og Elin som godkjente kadaversøksekvipasjer. 

Takk til Wenche Aas Myhren for godt tilrettelagt opplegg. 

 

- Dommere Kristian og Tor