Nyeste artikler:

Rapport fra beiteseminar med rovviltfokus Oslo 5 og 6 november

Beiteseminaret ble gjennomført med Norsk Sau og Geit, Norges bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag som arrangører.

 

Norske kadaverhunder var invitert og deltok med leder Nils Steinvik.

 

Seminaret satte lys på følgende emner/forhold

Rovdyrangrep landet rundt

 • Status landet rundt.
 • FKT prosjektet avsluttes, hvor går veien videre?
 • Ulveangrep bak gjerder og nødvergeretten. Forleser

Ulveangrepene i Nord Østerdal

 • Skadefellingsprosjektet i Nord Østerdal
 • Skadefelling i Nord Østerdal
 • Beredskapsplanlegging lokalt og regionalt
 • Ledelse av hendelsen og situasjonshåndtering fra fylkesmannen i Hedmark

Ulveangrepene i Trøndelag

 • Rovviltnemdas arbeid under sommerens rovviltangrep
 • Med sau i bjørneland
 • Hvor er de manglende Trønderbjørnene
 • Er rovviltnemdene umyndiggjort?
 • Er det noe igjen av ordføreropprøret?

POLITISKE UTFORDRINGER I ROVDYRPOLITIKKEN

1. Politisk debatt om beitedyrs- og rovviltpolitikk

 • · Politiske deltagere i panelet var fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet.
 • · Organisasjonene var representanter i panelet Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit

Konklusjon:

Foredragene ga ett godt inntrykk i de utfordringer som rovdyrforvaltningen står ovenfor. Spesielt så gjelder dette forhold som ble belyst da regjeringen ikke følger rovdyrforliket. Den beste kommentaren som også beskriver noe av situasjonen/frustrasjonen var. «Dersom regjeringen fulgte stortingets vedtak vedrørende rovdyrforliket så ville konflikten være vesentlig mindre, kanskje ingen konflikt i det hele tatt. Noe å ta til etterretning for alle og enhver. Denne kommentaren ble applaudert både av paneldeltagere og tilhørere

Nils Steinvik

Det ble arrangert  godkjenningsprøve i område ved Bøseter, der har mange bestått prøva før. Kadaver som ble laget ut hadde ligget i fryser siden i vår, de ble lagt ut lørdag, da var de knapt tint. Feltet var på 110 mål, det kom en deltager. Han har hatt godkjent kadaverhund siden 2011, så nå var det tid for ny hund. Den har blitt brukt på kadaversøk i hele sommer, så en slik prøve var ikke noe problem. Vært var fint og kaldt, så det var bare og gratulere Audun etter levert sporlogg med bilder.


Audun Ersvær

Norske Kadaverhunder holdt godkjenningsprøve på østsiden av Nesbyen søndag 28. oktober Området i dalbunnen var velvillig stilt til disposisjon av Karin Kvarteig etter at en fryktet snøen skulle legge seg i høyden. Kadaver og organisering var ordnet av Vinni Foss. Enkelt å være dommer når lokale krefter stiller opp. Takk til begge!

Fylkesmannen I Oppland inviterte til beiteseminar på Biri i Oppland 28.10 for å belyse «Ny teknologi i beitenæringa».

Følgende forelesninger ble gjennomført:

1 .Beitebrukernes perspektiv (Pål S Kjorstad)

                Tema: hvilke tekniske løsninger er tilgjengelig i dag og hvordan kan de brukes.

Forelesningen en ga en god oversikt over hvilke tekniske hjelpemidler som blir brukt og effekten av disse. Det var orientering om bruk av «telespor» og «find my sheep». Nye og oppdaterte versjoner er av begge bjelletypene er planlagt og vil komme om kort tid.

Til godkjenningsprøven møtte det 3 ekvipasjer, 2 fra Bøverdalen og 1 fra Lesja. Det var lagt ut 2 prøvefelt i typisk høyfjellsområde, skog, åpnet myr og bekk. Størrelsen på feltene var på ca 100 mål. Det var varierende vind og ca + 5 grader. Alle 3 ekvipasjer besto med glans.

NKH gratulerer Bøverdalen og Lesja med godkjente ekvipasjer.

Dommere var Nils Steinvik og Jonny Mathisen

Det ble i helgen gjennomført grunnkurs og godkjenningsprøve i Alta. 

Grunnkurset var for en ekvipasje som ble skadet og ikke kunne delta på kurset som gikk i sommer. Til godkjenningsprøve møtte det 2 ekvipasjer.