Nyeste artikler:

Det er tid for å betale Medlemskontigent for året 2018 til Norske Kadaverhunder. Beløp 250,- , til NKH Konto nr. 2095.53.42829 , merk betaling med ''Ditt Navn, Kontigent og Årstall''. Betalingsfrist 01.05.2018.

Med medlemskap i NKH kan du godkjenne og benytte din hund i lønnet søk som kadaverhund.
Som medlem har du stemme – og talerett på NKHs årsmøte og kan velges til tillitsverv i foreningen, samt representere NKH i ulike sammenhenger.

Har du ikke godkjent hund/ hund, men ønsker likevel å være medlem? Alle er hjertelig velkommen til å melde seg inn.

 

  1. Arbeidsfordeling nytt styre.

Styremedlem 2: Camilla A: Ansvarlig arkiv og sekretær/pressemelding. Arkiv og oppdatering av dette gjøres i samarbeid med Web-ansvarlig.

Sekretær funksjon flyttes fra styremedlem 3, Morten.

Økonomiplan i samarbeid med nestleder, flyttes fra styremedlem 2 til styremedlem 3.

Ansvar pressemelding flyttes fra styremedlem 4, flyttes til styremedlem 2,

Styremedlem 2 lager forslag til forenkling av skjema, generelt sett.

Leder og nestleder har arbeidsoppgaver som vist i vedtatt org.plan.

3-årig økonomiplan for Norske Kadaverhunder

Dette er en plan som skal si noe om på hvilke områder styret bør jobbe aktivt for å opprettholde en sunn og fremtidsretta økonomi, i en 3 års-periode. Man kunne valgt å hatt en lengre periode, men det er vurdert som mest hensiktsmessig å ha en kortere periode for å gjøre planen mer reell.

Referat fra årsmøte

Møtt: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud, Camilla Jensen, Camilla Anett Akslen, Trine Rudstaden

           NORSKE KADAVERHUNDER

 

ÅRSBERETNING 2017

Styret i Norske kadaverhunder 2017 har hatt følgende sammensetning:

 

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ) og Jonny Mathisen (JM)

  1. Generelt (NS)

Innkommet post

  • Miljødirektoratet - Høring av forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

Vedtak: Svarfrist satt til 15.mai. Styrebehandles etter årsmøtet