Nyeste artikler:

Norske kadaverhunder arrangerte etter forespørsel godkjenningsprøve for kadaverhunder i Vauldalen lørdag 1.okt 2016

Styremøte 27.09.16. Skype/tlf kl 14 00 - 1500

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM, Nils Steinvik NS

Forfall: Geir Bjørge Larsen

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM

Forfall: Nils Steinvik, Geir Bjørge Larsen

Referat fra kadaversøkskurs i regi av NSG Akershus

Oversikt

7 ekvipasjer på meldt men på grunn av dårlig kommunikasjon hadde 3 ekvipasjer ikke fått beskjed om tid og sted.

Men det ble en etteranmelding så det ble totalt 5 ekvipasjer som gjennomførte kurset.

Godkjenningsprøve i Haltdalen 23.08.2016

Fire ekvipasjer skulle opp til godkjenning . Været var overskyet og vindstille, og helt grei temperatur.

Det var lagt ut to felt på ca 76 kvm. Feltene hadde en del skog og myr.

Kadaverkurs i Ålen, 11.08-13.08.2016

Informasjonskveld med syv deltagere, seks ekvipasjer og en som ikke skulle stille med hund i etterkant.