Nyeste artikler:

Hensikten med møtet var å informere om NKH, etablere samarbeidsplattform og utveksle gjensidig informasjon om muligheter og begrensninger. NKH sendte sist vinter søknad til MDIR om økonomisk støtte til å etablere lokale kontakter og kadaversøkslag. Dette ble også diskutert, søknaden er ikke ferdigbehandlet i MDIR.

Resultatet fra møtet var at MDIR hadde liten informasjon om NKH slik at et slik møte var både viktig og riktig. Vi fikk på en god måte fremlagt NKHs organisasjon, prosjekter og forskning,

Første vedlikeholdssamling ble arrangert på Valstad gard i Rogne, dette er en treningssamling for ekvipasjer i Norske kadaverhunder som vi skal arrangere rundt om i landet i sommer.

Vi var to som hadde ansvaret for å skaffe kadaver og legge til rette, så vi startet fredag med å gjøre felt i stand. Ekvipasjene kom lørdag og gjennomgjekk litt base camp, GPS og problemstillinger som var aktuelle for hver enkelt.

Her møtte det opp hele 14 ekvipasjer som ville på kurs, hyggelig med så mange. Vi startet med teori mandag 5 juni om kvelden med gjennomgang om kurset, Gps og litt om vår organisasjon.

Post (NS)
NKH har mottatt bestillinger på kurs og samlinger. Info er fordelt til alle styremedlemmer

Nils har på vegne av NKH sendt brev til Norsk kennelkubb vedrørende helhetlig tilnærming ved bruk av hund i rovdyrproblematikken. Svar er ikke mottatt

Økonomi (JM)

Økonomien er under kontroll, NKH har tatt kontakt med DNB for å få etablert bedriftskonto.

Vedlikeholdssamlingen i Valdres ble gjennomført innenfor budsjettet

Arbeid med ny økonomiplan er ikke startet.

Brønnøysundregistret (JM)

Endringer styresammensetningen etter årsmøtet er rapportert til Brønnøysundregistret. Det enkelte styremedlem vil få tilsendt melding gjennom «Alt inn» for elektronisk signering

Webside (CJ)

NKHs webside er nå så godt som ferdig. Noen små detaljer som mangler. Camilla følger opp.

Det er etablert en egen «bildebank» som muliggjør sentral lagring av bilder. Medlemmer anmodes om å sende bilder til denne «bildebanken». Camilla sender ut orientering.

Nettbutikk (CJ)

NKH vil etablere nettbutikk på hjemmesiden. Via denne nettbutikken vil medlemmer kunne kjøpe profileringsutstyr. Det settes noen begrensninger/føringer for dette. NKHs gule hundeførervest vil som tidligere bli utdelt til godkjente ekvipasjer. Trekantvest til hund kan kun kjøpes av godkjente ekvipasjer via nettbutikken. Øvrig profileringsutstyr kan kjøpes av alle medlemmer (via nettbutikken)

Kurs/samlinger (MS)

Alle kurs og godkjenninger vil bli offentliggjort på NKH sine hjemmesider

Foredrag/ Møter

Morten informerer om bruk av kadaverhund på utstilling til Norsk Pyreneer hund på Gol 3.juni

Jonny og Nils møter Miljødirektoratet ons 14. juni, i den hensikt å skape en felles plattform for gjensidig informasjon/forståelse

Referent

Nils Steinvik

Møte på skype med Nils, Morten og Camilla. Jonny og Geir var opptatt.

Generelt: Da Trine Rudstaden fant det riktig å trekke seg fra videre arbeid i styret. Har valgte varamedlem Morten Steinsrud overtatt Trine's plass i styret. Styret i NKH takker Trine for den jobb som er utført og ønsker Trine lykke til videre.

Jonny

  • Kontakt med regnskapsfirma
  • Arkivere alle ut/inn bilag
  • Utarbeide økonomiplan
  • Overføring av kontoansvar
  • Brønnøysundreg – nye navn

Fagavdelingen