Nyeste artikler:

Hei folkens! 

For å få en litt mer livlig hjemmeside så kan dere sende meg bilder på: nkh.bilder@gmail.com

 

På forhånd takk 

-Camilla Jensen 

Rapport frå Kadaverhundprøve i Saltdal 20-21 juli.

Norske kadaverhunder hadde fått i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere  godkjenningsprøver for tidligere kursa ekvipasjer i Saltdal.

Vi hadde fleire prøvefelt, størrelse va ca 350m x350 m. Feltene inneholdt både skog, myr, tett vierkjerr og bekk, i tillegg til mange kvistdunger etter hogst. Feltene var lagt i terreng med både sau og elg, og i tillegg var det ferdsel av fotfolk i området.

Rapport fra kadaverhundkurs i Saltdal 16 til 20 juli 2017.

Norske kadaverhunder fikk i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere kadaverhundkurs.

Norske kadaverhunder arrangerte grunnkurs i kadaverhundsøk i Hattfjelldal 25juni til 1.juli.

Det var påmeldt 16 ekvipasjer til kurset.

Vi startet opp søndag kveld med felles info møte, med informasjon om Norske kadaverhunder, teori om søksarbeid og praktisk søk med hund i felt. Vi så en video om de store rovdyra og dere spesifikke drapsmønster på sau og rein. Vi fortsatte utover uka med søk i felt, instruksjon og bruk av praktisk kadaversøk, elektroniske hjelpemidler som Telespror, Findmysheep og GPS.

Kursdeltakerne var fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Mange hunderaser var representert og det ser ut for at rase er mindre viktig, mot og interesse for kadaversøk kan man finne i alle hunderaser.

Det ble lagt ut flere felt, og alle feltene hadde sau som beitet der. I tillegg var det både elg og rev, og reven hadde stukket av med kadaverbitene i et felt.

Kursdeltakere var tilsynspersoner og saueholdere. Noen meget erfarne og andre helt ferske i tilsynsarbeidet. Samlet var dette et meget dyktig gjeng med tilsynsfolk, og vi håper å få se alle igjen på godkjenningsprøve til høsten.

Instruktører var Hermann Sotkajervi og Laila Hoff

Norske kadaverhunder arrangerte godkjenningsprøver i Krutådal i Hattfjelldal

24 juni 2017.

Det var påmeldt to hunder til godkjenning. En ekvipasje ble godkjent.

Ekvipasjen løste oppgavene på en meget god måte.

Prøvefeltet var lagt i bjørkeskog med beitende sau i umiddelbar nærhet.

Det var lagt ut tre kadaver og ei radiobjelle i et felt på ca. 300x 300 meter.

Dommere var Herman Sotkajervi og Laila Hoff