Nyeste artikler:

 

Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Finnmark ble gjennomført i Varangerbotn med varierende resultat som konklusjon.

Det var påmeldt 4-5 ekvipasjer til godkjenningsprøven og 1 ekvipasje til beredskapskurset.

Norske kadaverhunder gjennomførte beredskapskurs og godkjenningsprøve i Isfjorden 22 - 24 september.

Beredskapskurset og godkjenningsprøven i Møre og Romsdal er etterspurt fra fylket og som NKH nå har gjennomført med et veldig godt resultat

Rapport fra vedlikeholdssamling kadaversøk i Norddalen i Oppland Fylke

Norske kadaverhunder arrangerte vedlikeholdssamling for godkjente ekvipasjer på Lesja i Oppland Fylke i perioden 22- 24 august. Inviterte var godkjente ekvipasjer i Norddalen samt at det var gitt åpning for ekvipasjer som tidligere har gjennomført NKH sitt grunnkurs kadaversøk. Alle godkjente i Dovre, Lesja, Sel, Nord Fron, Sør Fron, Vågå, Lom og Skjåk var inviterte.

Referat fra styremøte 03.juli kl 1900  - Skype

Deltagere: Nils Steinvik (NS); Morten Steinsrud(MS), Jonny Mathisen/JM)

Manglende: Camilla Jensen, Janne Drevik, Geir B Larsen

 

  1. Generelt (NS)
  • Innkommet post/mail

Det er innkommet post vedrørende kurs og godkjenninger, disse er fordelt internt i styret. Det bemerkes at noen mailer angående kurs og og godkjenninger som er koordinert direkte med instruktører mangler forankring i styret. Det anmodes derfor om at alle kurs og godkjenninger må sendes NKHs postboks så tidlig som mulig. Dette fordi alle kurs og godkjenninger skal legges ut på vår hjemmeside

  • Møte med miljødirektoratet

 

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte vedlikeholdssamling og godkjenningsprøve I Haltdalen i Sør Trøndelag 19 og 20.august.