Nyeste artikler:

Rapport fra grunnkurs kadaversøk og godkjenningsprøver i Isfjorden Møre og Romsdal

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Isfjorden 27 og 28 juni. Her møtte det 6 deltagere til grunnkurset og 3 til godkjenningsprøven. Grunnkurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praktisk trening. Vær og terreng i Isfjorden var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og regn, kupert terreng med skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Den 28 og 29 ble det gjennomført godkjenningsprøve for ekvipasjer som gjennomførte grunnkurset i 2016. Prøveterrenget her var åpne områder, litt skog, myr og bekk. Resultatet fra prøven ble at alle besto godkjenningsprøven slik at Møre og Romsdal nå har fått tilført 3 nye kadaversøks ekvipasjer.

NKH gratulerer med godkjenningene og ønsker både de som har gjennomført grunnkurset og bestått godkjenninger lykke til videre.

Vi takker for oss og vil gi en spesiell takk til Ragnhild Tokle for god planlegging, informasjon og tilrettelegging

Jonny Mathisen, Nils Steinvik

Rapport fra grunnkurs kadaversøk Troms

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Manndalen i Troms 23 og 26 juni. Her møtte det 2 deltagere. Kurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praktisk trening. Manndalen viste seg fra sin beste side med nydelig vær, med kupert og skogskledd treningsterreng. Kursdeltagerne var både motiverte og lærevillige. Alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Takk for denne gang og lykke til med den videre trening

Nils Steinvik

Instruktør

Rapport beredskapskurs Troms

Beredskapskurs i Troms er et kurs som har vært etterspurt fra fylket og som vi nå har gjennomført med et veldig godt resultat. Dette fordi vi fikk 4 deltakere som var veldig godt kvalifisert og som vi tror vil bli en ressurs for fylket og vår forening. Kurset ble gjennomført over tre dager med teori og en praktisk del. Den teoritiske delen besto av bruken av Base camp, samarbeid med jaktledere i jaktsituasjoner, hvordan organisere søk med flere hunder i akuttsituasjoner. Vi har også gjennomgått vår rolle i skadesituasjoner i forhold til forvaltning og beitebruker.

Grunnkurs startet søndagkveld med teorikveld og 5 deltakere og mange diskusjoner, hyggelig og lærerik kveld for instruktører og forhåpentligvis for deltakere.

Norske kadaverhunder arrangerte grunnkurs kadaversøk i Vauldalen I Sør Trøndelag 16-18 juni.

Her møtte det 6 ekvipasjer, hvorav 2 av ekvipasjene hadde med 2 hunder. Det var ekvipasjer fra Trondheim, Rendalen, Evenstad og fra nærområdet Terrenget som vi nyttet var skogskledd med elv og myr. Flott terreng for å drive kadaversøkstrening i. Ekvipasjene var motiverte og dyktige, en av hundene var så dyktig at den til og med fant øreklips som var nyttet under godkjenningsprøven 1 år tidligere.

Hensikten med møtet var å informere om NKH, etablere samarbeidsplattform og utveksle gjensidig informasjon om muligheter og begrensninger. NKH sendte sist vinter søknad til MDIR om økonomisk støtte til å etablere lokale kontakter og kadaversøkslag. Dette ble også diskutert, søknaden er ikke ferdigbehandlet i MDIR.

Resultatet fra møtet var at MDIR hadde liten informasjon om NKH slik at et slik møte var både viktig og riktig. Vi fikk på en god måte fremlagt NKHs organisasjon, prosjekter og forskning,