Nyeste artikler:

NKH deltok med leder Nils Steinvik. Dialogmøtet må sies å være meget vellykket forelesninger og diskusjoner i skjønn forening. Dialogene/forelesningene ga det inntrykk at det er varierende tapsprosent avhengig av hvor man var i fylket. Jerv og Ulv er de største predatorene.

Undertegnede fremla:
1.NIBOs resultat/konklusjoner vedrørende prosjekt «Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund»
2. Informasjon om oppfølgingsamlingene for kadaversøksekvipasjer som skal gjennomføres i Oppland i 2017
Nils Steinvik

Rapport dialogmøte Biri 10/2 2017

Dialogmøte for søre delen av Oppland var i år på Honne konferansesenter Biri.

Det møtte opp mot 40 stykker fra kommuner og beitelag som fikk en gjennomgang av rovviltsituasjonen fra fylkesmannen og direktoratet.

Det var i år også en kommersiell aktør ved den nye appen Beitesnap.

Årsmøte NKH 4.mars kl 1300 blir gjennomført på Quality hotel Olavsgård. Buss hvert 20.min fra Gardermoen. Medlemmer som ønsker å delta på festmiddag 4. mars kl 1900 bes melde dette til: post@norskekadaverhunder.no

Nils Steinvik

Styremøte via telefon tirsdag 14. februar 2017 kl.10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

  • 7-17 Økonomi
    • Regnskapet for 2016er ikke ferdig enda, men vil være klart i god tid før årsmøtet
    • Søknader om FKT-midler er sendt ut til aktuelle fylker (NS)
    • Medlemskontingenten for 2017 er sendt ut til alle medlemmer og innbetalinger er begynt å komme inn. (NS)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde i tillegg til beitelag, organisasjoner og alle kommuner i Møre og Romsdal, invitert Rovviltnemda, , Statens naturoppsyn, Mattilsynet og Norske Kadaverhunder til «Dialogmøte i Molde den 06.feb».

NKH deltok med leder Nils Steinvik.

Dialogmøtet/fagsamlingsdagen må sies å være meget vellykket forelesninger og diskusjoner i skjønn forening. Dialogene/forelesningene ga det inntrykk at det er varierende tapsprosent avhengig av hvor man var i fylket. Gaupe, jerv og kongeørn er de største predatorene.

Møre og Romsdal fylke hadde i sum ca 92 000 sau på beite i 2017. Største tapsprosenten var i Tingvoll kommune med ca 18% tap.

Undertegnede fremla NIBOs resultat/konklusjoner vedrørende prosjekt «Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund».

Nils SteinvikNKH deltok med leder Nils Steinvik.

Dialogmøtet/fagsamlingsdagen må sies å være meget vellykket forelesninger og diskusjoner i skjønn forening. Dialogene/forelesningene ga det inntrykk at det er varierende tapsprosent avhengig av hvor man var i fylket. Gaupe, jerv og kongeørn er de største predatorene.

Møre og Romsdal fylke hadde i sum ca 92 000 sau på beite i 2017. Største tapsprosenten var i Tingvoll kommune med ca 18% tap.

Undertegnede fremla NIBOs resultat/konklusjoner vedrørende prosjekt «Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund».
Nils Steinvik

Årsmøte skal:

- Behandle foreningens årsmelding

- Behandle foreningens regnskap i revidert stand

- Behandle innkomne forslag

- Fastsette kontingent