Nyeste artikler:

Tilstede: Trine Rudstaden TR, Jonny Mathisen JM

Forfall: Nils Steinvik, Geir Bjørge Larsen

Referat fra kadaversøkskurs i regi av NSG Akershus

Oversikt

7 ekvipasjer på meldt men på grunn av dårlig kommunikasjon hadde 3 ekvipasjer ikke fått beskjed om tid og sted.

Men det ble en etteranmelding så det ble totalt 5 ekvipasjer som gjennomførte kurset.

Godkjenningsprøve i Haltdalen 23.08.2016

Fire ekvipasjer skulle opp til godkjenning . Været var overskyet og vindstille, og helt grei temperatur.

Det var lagt ut to felt på ca 76 kvm. Feltene hadde en del skog og myr.

Kadaverkurs i Ålen, 11.08-13.08.2016

Informasjonskveld med syv deltagere, seks ekvipasjer og en som ikke skulle stille med hund i etterkant.

 

Kurs for videregående/beredskapskurs

Ekstraordinær utlysning, ny påmeldingsfrist

Norske kadaverhunder (NKH) vil etter forespørsel og økt behov arrangere beredskapskurs for godkjente kadaversøksekvipasjer.

NKHs beredskapskurs er et nyutviklet kurs som skal ta høyde for at godkjente ekvipasjer raskt og effektivt skal kunne utføre søk etter rovdyrangrep på beitedyr (akutt søk).

I 2016 vil beredskapskurset bli arrangert i Oppland og i Sør Trøndelag.

Godkjenningsprøve i Nesseby/Unjárga i Finnmark

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve i Nesseby lørdag 20.august