Nyeste artikler:

Hei folkens! 

For å få en litt mer livlig hjemmeside så kan dere sende meg bilder på: nkh.bilder@gmail.com

 

På forhånd takk 

-Camilla Jensen 

Rapport frå Kadaverhundprøve i Saltdal 20-21 juli.

Norske kadaverhunder hadde fått i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere  godkjenningsprøver for tidligere kursa ekvipasjer i Saltdal.

Vi hadde fleire prøvefelt, størrelse va ca 350m x350 m. Feltene inneholdt både skog, myr, tett vierkjerr og bekk, i tillegg til mange kvistdunger etter hogst. Feltene var lagt i terreng med både sau og elg, og i tillegg var det ferdsel av fotfolk i området.

Rapport fra kadaverhundkurs i Saltdal 16 til 20 juli 2017.

Norske kadaverhunder fikk i oppdrag av Saltdal sausankelag å arrangere kadaverhundkurs.

Norske kadaverhunder arrangerte grunnkurs i kadaverhundsøk i Hattfjelldal 25juni til 1.juli.

Det var påmeldt 16 ekvipasjer til kurset.

Vi startet opp søndag kveld med felles info møte, med informasjon om Norske kadaverhunder, teori om søksarbeid og praktisk søk med hund i felt. Vi så en video om de store rovdyra og dere spesifikke drapsmønster på sau og rein. Vi fortsatte utover uka med søk i felt, instruksjon og bruk av praktisk kadaversøk, elektroniske hjelpemidler som Telespror, Findmysheep og GPS.

Kursdeltakerne var fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Mange hunderaser var representert og det ser ut for at rase er mindre viktig, mot og interesse for kadaversøk kan man finne i alle hunderaser.

Det ble lagt ut flere felt, og alle feltene hadde sau som beitet der. I tillegg var det både elg og rev, og reven hadde stukket av med kadaverbitene i et felt.

Kursdeltakere var tilsynspersoner og saueholdere. Noen meget erfarne og andre helt ferske i tilsynsarbeidet. Samlet var dette et meget dyktig gjeng med tilsynsfolk, og vi håper å få se alle igjen på godkjenningsprøve til høsten.

Instruktører var Hermann Sotkajervi og Laila Hoff

Norske kadaverhunder arrangerte godkjenningsprøver i Krutådal i Hattfjelldal

24 juni 2017.

Det var påmeldt to hunder til godkjenning. En ekvipasje ble godkjent.

Ekvipasjen løste oppgavene på en meget god måte.

Prøvefeltet var lagt i bjørkeskog med beitende sau i umiddelbar nærhet.

Det var lagt ut tre kadaver og ei radiobjelle i et felt på ca. 300x 300 meter.

Dommere var Herman Sotkajervi og Laila Hoff

Rapport fra grunnkurs kadaversøk og godkjenningsprøver i Isfjorden Møre og Romsdal

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Isfjorden 27 og 28 juni. Her møtte det 6 deltagere til grunnkurset og 3 til godkjenningsprøven. Grunnkurset ble gjennomført iht kursplan for NKH med både teori og praktisk trening. Vær og terreng i Isfjorden var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, sol og regn, kupert terreng med skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Den 28 og 29 ble det gjennomført godkjenningsprøve for ekvipasjer som gjennomførte grunnkurset i 2016. Prøveterrenget her var åpne områder, litt skog, myr og bekk. Resultatet fra prøven ble at alle besto godkjenningsprøven slik at Møre og Romsdal nå har fått tilført 3 nye kadaversøks ekvipasjer.

NKH gratulerer med godkjenningene og ønsker både de som har gjennomført grunnkurset og bestått godkjenninger lykke til videre.

Vi takker for oss og vil gi en spesiell takk til Ragnhild Tokle for god planlegging, informasjon og tilrettelegging

Jonny Mathisen, Nils Steinvik