Nyeste artikler:

Referat dialogmøte med SNO på Hunderfossen 27 mai 2016.

Kadaverhund kurs og godkjenningsprøver i Troms 20- 22 mai 2016

Norske kadaverhunder arrangerte kurs og godkjenningsprøver i Manndalen, med kurs lørdag og prøver søndag.

Regionmøte Lesja/Oppland 16.februar

Fylkesmannen i Oppland hadde invitert til regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemda til Lesja tirsdag 16.februar 2016.På møtet så deltok det i tillegg til de inviterte, medlemmer fra Norske kadaverhunder og mattilsynet.

Regionmøte i Lillehammer regionen 03.februar

Fylkesmannen i Oppland hadde invitert til regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemda i Lillehammer regionen onsdag 3.februar 2016. På møtet så deltok det i tillegg til de inviterte, medlemmer fra Oppland radiobjøllelag, Norske kadaverhunder, prosjekt “Overvåking av gaupe med hjelp av viltkamera” og prosjekt “Effektiv lisensfelling av jerv”.

Regionmøte i Valdres regionen 28.januar

Fylkesmannen i Oppland hadde invitert til regionmøte med beitelag, kommuner, rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemda i Valdres regionen torsdag 28.jan 2016. På møtet så deltok det i tillegg til de initerte medlemmer fra, Oppland radiobjøllelag, Norske kadaverhunder, prosjekt “Overvåking av gaupe med hjelp av viltkamera” og prosjekt “Effektiv lisensfelling av jerv”.

Dialogmøte/Fagsamling rovvilt og husdyr i Møre og Romsdal 27 og 28.jan 2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde i tillegg til beitelag, organisasjoner, alle kommuner i Møre og Romsdal, invitert Rovviltnemda, Miljødirektoratet, Rovdata, Statens naturoppsyn, Mattilsynet og Norske Kadaverhunder til «Dialogmøte/Fagsamling rovvilt og husdyr i Angvika 27. og 28 jan 2016».