Nyeste artikler:

 

Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Nils Steinvik (NS), Trine Rudstaden (TR),

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

 

1-16    Økonomi

  • NS etterlyser hjelp med fakturering. Dette tas opp på neste møte. Oppfordrer alle til å komme med forslag på noen som kan bistå.
  • 330 000 på konto og fortsatt 4 kurs som ikke er fakturert enda, så økonomien er bra
  • Faktura som sendes fra oss skal alltid dobbelt signeres.

Norske kadaverhunder NKH) vil etter forespørsel og økt behov arrangere beredskapskurs for godkjente kadaversøksekvipasjer.

NKHs beredskapskurs er et nyutviklet kurs som skal ta høyde for at godkjente ekvipasjer raskt og effektivt skal kunne utføre søk etter rovdyrangrep på beitedyr (akutt søk).

I 2016 vil beredskapskurset bli arrangert i Oppland og i Sør Trøndelag.

Rapport fra kadaverhundkurs i Saltdal. 21-24 juli 2016.

Norske kadaverhunder fikk forespørsel fra Saltdal sausankelag om å komme til Saltdal å holde kadaverhundkurs. På grunn av utfordringene i beite, med rovdyr, ble det raskt bestemt både tidspunkt og sted. Kurset var lagt midt i fellesferien, men for en beitebruker og tilsynspersonell er dette den verste tiden på året, der det er et skrikende behov for å få kurset både hunder og tilsynspersonell.

Rapport fra kadaverhundkurs i Krutådal i månedskiftet juni/juli i Hattfjelldal.

Dato fra 29. juni til 6. juli.

Kurset startet med samlinga av deltakere på felles informasjons kveld.

Feltforsøk reelt felt  - Rissa 10.-15 juli

Bakgrunn:

Som tidligere annonsert så skal Norsk Institutt for Bioforskning (NIBIO) forske på Norske kadaverhunder i 2016, hvor målsettingen er å:

«Dokumentere hvorvidt kadaversøk med hund er mer effektivt enn kadaversøk uten hund».

Styremøte. Kvam, 7 juli 2016 kl 10.30

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden

Forfall: Geir Bjørge Larsen