Nyeste artikler:

Effektivt kadaversøk

Oppstartmøte 15.12.15

Til stede: Erlend Winje (Prosjektleder «Dyr i Drift»), Sidsel Røhnebæk (FM Oppland), Harald Klæbo (FM Oppland), Øyvind Skogstad (FM Nordland), Jostein Øvervatn (FM Nordland), Andreas Vikan Røsæg (FM Troms) og Nils Steinvik (leder, Norske kadaverhunder, NK).

1.Gjennomgang av prosjektbeskrivelsen

Inger gikk raskt gjennom prosjektbeskrivelsen. Det var mange spørsmål, spesielt mht. metodikk.

Rapport fra Nasjonal konferanse om Rovvilt, Beitedyr og Samfunn

Norske Kadaverhunder var sammen med andre etater, lag, foreninger og prosjekter i Norge invitert til den felles årlige Nasjonale konferanse om Rovvilt, Beitedyr og Samfunn

Hovedtema for denne konferansen,var i tillegg til Rovvilt, Beitedyr og Samfunn: «en møteplass for ulike brukerinteresser og rolleinnehavere innen rovvilt og rovviltrelaterte temaer»

Rapport fra møte med Akershus sau og geit

Bakgrunn:

NKHs årsmøte av mars 2015 vedtok at en av arbeidsoppgavene for det sittende styret var å etablere kontakt med fylker som NKH hadde liten eller ingen kontakt med.

Norske kadaverhunder var sammen med andre etater, lag, foreninger og prosjekter i region 3/Oppland invitert til et felles møte onsdag 25. november 2015 kl. 09.30 – 13.30, Statens Hus, Lillehammer. 

Hovedtema for møtet var erfaringer etter beitesesongen 2015. Deltagerne var på forhånd oppfordret til kort å orientere om sine erfaringer, utfordringer og aktuelle videreføringer. I tillegg så var deltakerne oppfordret til å være konkret på forbedringspunkter innenfor sin virksomhet.

Kadavesøkskurs i Dalen, Telemark

Norske kadaverhunder ble invitert til å gjennomføre kadaversøkskurs i Dalen i Telemark 20-23. november, dette takket NKH ja til med stor spenning til om dette i det hele tatt var mulig.

Referat fra styremøte (Skype) 11.november

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Ingunn Løvsletten (IL), Anne Margrete Gaup (AMG)

Fraværende: Trine Rustaden (TR)

 

Oppfølgingssaker: