Nyeste artikler:

Referat fra møte med Rovviltnemda i region 3

Norske kadaverhunder var sammen med andre etater, lag, foreninger og prosjekter i region 3/Oppland invitert til et felles møte mandag 21. november 2016 kl. 11.30 – 15.00, Statens Hus, Lillehammer

Styremøte via telefon. 16 november 2016 kl. 10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir B. Larsen

storli

Beredskapskurs 13- 16 oktober 2016

Da er første beredskapskurset i regi av Norske kadaverhunder gjennomført på Storli Gård i Oppdal kommune.

Kurset var annonsert med søknad om deltakelse fra Oppland og Sør- Trøndelag

Feltene var ca 1000 m2.

3 kadaver var utlagt i hvert prøvefelt og merket med hvite bånd, samt Norske Kadaverhunders spesielle merke. Det var også ei radiobjelle i hvert felt.

Åtte stykker va påmeldt til prøve, og deltakere var fra flere kommuner.

Strålende høstvær, rundt 4-5 varmegrader, sol og god vind, la godt til rette for gode forhold for hund og fører.

Norske kadaverhunder arrangerte etter forespørsel godkjenningsprøve for kadaverhunder i Vauldalen lørdag 1.okt 2016