Nyeste artikler:

Feltforsøk reelt felt  - Rissa 10.-15 juli

Bakgrunn:

Som tidligere annonsert så skal Norsk Institutt for Bioforskning (NIBIO) forske på Norske kadaverhunder i 2016, hvor målsettingen er å:

«Dokumentere hvorvidt kadaversøk med hund er mer effektivt enn kadaversøk uten hund».

Styremøte. Kvam, 7 juli 2016 kl 10.30

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden

Forfall: Geir Bjørge Larsen

Kadaversøkskurs Vingelen i Hedmark

NKH arrangrete kadaversøksurs i Vingelen Hedmark helga 24 - 26 juni. Her deltok det 4 ekvipasjer,

Da er det nok en gang gjennomført et vellykket kurs her i Finnmark, med teknisk arrangør prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark.

Startet i kommunehuset i Nesseby fredag kveld med teori der vi gjekk igjennom litt om vår organisasjon og litt om muligheter, for vi tok teori om hundearbeid og GPS. En hyggelig kveld i vått vårvær.

Lørdag var tre ekvipasjer i ilden og de kan godt dukke opp til godkjenning i august, bra nivå.

Søndag var det ungdommen sin tur og de klarte seg veldig godt, de to er god rekruttering til dette arbeidet. Også disse håper eg vi ser til prøver til høsten.

Til slutt var det ei som skulle opp til prøve Camilla Jensen med sin hvite gjeterhund Zuki, dette gjekk veldig bra og de er godkjent som kadaverhundekvipasje.

 Jonny

Camilla Jensen med Zuki

 

Tilstede: Trine Rudstaden (TR), Nils Steinvik (NS) Jonny  Mathisen (JM).

Fraværende: Geir B Larsen GBL)

1-16     Økonomi

  • NKH har fått midler fra Troms og Oppland på kr 20 000,- fra hvert fylke. Dette beløpet skal dekke evt. underskudd til årets budsjett
  • Søknad om midler til forprosjekt for kadaversøkskurs Reindriftsnæringa er avslått- Konklusjon: Planlagt forprosjekt avsluttes.
  • Støtte til gjennomføring av nytt beredskapskurs er støttet med kr 55 000 fra Sør Trøndelag og kr 45 000 fra Oppland. Øvrige fylker har avslått søknad. Det planlegges derfor med gjennomføring av beredskapskurs i Oppland og i Sør Trøndelag
  • Status konto er ca. 360 000 på konto. En svak økning
  • Krav om betaling av medlemskontingent er utsendt, grunnet lav respons så vil styret sende ut nytt krav til de som ennå ikke har betalt. Medlemskontingent gjelder
  • for alle som ønsker å være medlem og for de som står på NKH sin offisielle godkjenningsliste. Saken tas opp på neste styremøte i juli .
  • NKH har behov for egen kasserer. Saken følges opp av det enkelte styremedlem og tas opp på neste møte.

Samarbeid – arbeidende hunder

Deltakere:

Harald Klæbo, Marthe Conradi, Gudbrand Johannessen, Turid Hovland, Ylva Òsterstròm, Geir Johan Groven, Sigbjørn Strand, Aud Berit Anmarkrud, Trine Rudstaden, Arnfinn Beito, Tom Rune Engen, Annette Jørstad.

Fylkesmannen orienterer:

Harald Klæbo gikk gjennom rutiner for SMS-varsling, skadefelling og skadefellingskvoter 2016.

SMS-varsel bør gå til beredskapsgruppa i Norske kadaverhunder – Oppland.