NKH var invitert til å delta på beitelagsmøte i Sjårdalen/Vågå 5.mars 2019 for å orientere om Norske kadaverhunder

I tillegg så var

  • Marit Mjøen Solheim frå «Find my Sheep» invitert til å dele sine erfaring med beredskapsplan og planlegging fra prosess til ferdig plan
  • Anders Svare, rovviltkontakt SNO invitert til å orientere om rutiner i samband med kadaverfunn

NKH foredrag hadde tittelen «Korleis utdanne en kadaversøskhund»

Innholdet i dette foredrag var bla

  • Orientering om aktuelle hjelpemidler for å kunne finne kadaver: tilsyn, hund, bjeller droner
  • Bruk av hund vs kadaverhund
  • Trening av hund på kadaver
  • Forberedelser og opplæring av hundefører
  • Praktisk kadaversøk

Generell kommentar

Alle orienteringer var gode og målrettet. Mitt foredrag ble godt mottatt og skapte tilsynelatende god interesse for bruk og trening av hund. Kommunikasjonen under foredraget tydet på dette da tilhørerne var aktive med å stille spørsmål.

Nils Steinvik