Kjære medlem!

Du vil få tilsendt krav om betaling av medlemskontinget i løpet av februar måned. Det kan muligens virke pussig at du får kontingentkrav allerede.  Enkelte har jo betalt for ikke så lenge siden.  Saken er den at styret har besluttet å være noe kjappere på ballen, og derfor sender vi ut kontingentkravet i begynnelsen av året.  Du har betalt for 2019, nå er det 2020 som gjelder.