Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2020

Den 20.-21.januar, 2020, arrangerte Natur, Plan og Utvikling for 11.gang nasjonal konferanse om store rovdyr, beitedyr og samfunn.

Fra Norske kadaverhunder ble det på konferansen forelest om

  • Erfaringer med bruk av kadaverhund og
  • Radiobjeller og bruk av kadaversøkende hund

Det ble en møteplass for ca. 140 personer - et bredt spekter av rolleinnehavere og interessenter.

For å kunne lese de forskjellige foredrag/innlegge så er disse lagt ut på www.naturutvikling.no

 Her kan du bla finne foredrag som