Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Morten Steinsrud (MS), Camilla Anette Akslen (CAA) og Camilla Jensen.

Saker

Årsmøtet 2020

 • Årsmeldingen
  • Årsmeldingen var utsendt på forhånd slik at styremedlemmene hadde muligheter til å komme med justeringer/feilrettinger til årsmøtet.
   • Ingen merknader
  • Sak 5 til årsmøtet, Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent.
   • Resultatregnskapet viste ett underskudd på kr 89425,20.

Dette er noe som er sterkt beklagelig da det har konsekvenser for aktivitet og likviditet for sesongen 2020.

 • JM gikk grundig gjennom resultatregnskapet og svarte fyldig og godt på alle spørsmål som de øvrige styremedlemmene ønsket svar på.
  • Styret utarbeidet i løpet av møtet en plan for innsparing/økt inntekt for 2020. Denne planen legges frem på årsmøtet.

Nils Steinvik

referent