Det ble avholdt godkjenningsprøve på Røros søndag 22 oktober. 

Det ble lagt ut kadaver i to felt som bestod av furuskog og nesten flatt. Været var pent og lå til rette for en fin dag. 

Tre deltakere var påmeldt og alle bestod prøven med glans. 

Gratulerer til Lisbeth,Tor og Elin som godkjente kadaverhundekvipasjer. 

Takk til Wenche Aas Myhren for godt tilrettelagt opplegg. 

Dommere Tor og Kristian