logo

ÅRSMØTE

 I Norske kadaverhunder

Her er innkalling til årsmøte 2013 til alle våre godkjente ekvipasjer.

Sted: Tromsø (lokalitet avhengig av påmelding)

Tid: 1 Mars 2014 kl. 14.00

Sakliste:

1.  Godkjenning av innkalling

2 . Valg av møteleder

3. Godkjenning av årsberetning

4. Godkjenning av regnskap

5. Godkjenning av budsjett

6. Endring av vedtekter, forslag fra styret

7. Valg: Kasserer, styremedlem, valgkomite og vara til disse

8. Godkjenne nye retningslinjer

9. Fastsette kontingent

10. Innkomne forslag.

Årsberetning blir lagt ut på hjemmesida senest 14 dager før møte.

 

Fredag 28 Februar 2014

instruktørtreff klokken 14.00

Åpent møte, veien videre