logo

Årsmelding

2013

  

Vår visjon om å kvalitetssikre tilsynet med beitedyr, og særlig i skadesituasjoner lever i beste velgående. Og vi har fått hevet kompetansen til ekvipasjene, som vi har nådd fram til, betydelig. Jobben med å evaluere kurs og godkjenningsprøvene blir gjort i 2014, da vi fant det nødvendig å se på styreinstrukser og retningslinjer. Foreningen har nå 84 godkjente ekvipasjer og 7 instruktører.

Vi har lagt bak oss et utfordrende år, med mye kadaver og mye etterspørsel etter kurs og godkjenningprøver. Vi har løst dette på en tilfredsstillende måte uten at vi kan slå oss til ro med det.

Vi har hatt møter i alle fylkene og planlegger å utvide denne aktiviteten mer når finansieringen er i orden og arenaene er klare. Vår hjemmeside er oppe og går, norskekadaverhunder.no, en praktisk og fin side som vi leide et eksternt firma til å lage. Her er praktisk info, medlemmer og alt du trenger å vite om Norske kadaverhunder. Undervisningsmateriell til instruktørene er ferdig, PowerPoint med logo og tekst er utviklet med hjelp fra alle instruktører og folk fra Leve i naturen, dette er hele tiden under utvikling og evalueres i 2014. Vi har også fått laget ID kort og vester med logo til alle godkjente ekvipasjer, dette er utdelt og i bruk.

Organisasjonen er i utvikling og vårt årsmøte er i mars 2014, der vi planlegger å få instruksene på plass, samt noen endringer i vedtektene. Vi må også bruke deler av årsmøtedagen til å diskutere veien videre. En utfordring er at dette ikke skal bli en klubb som er styrt av noen få, men at ekvipasjer fra hele landet bidrar. Vi håper også at folk fra fylkesmennene har mulighet til å komme på dette møte, samt at vi tenker på folk fra SNO.

Dette prosjektet som vi styrer etter nå, må også ta slutt og videre må vi ta stilling om hvordan vi finansierer dette.

 Norske kadaverhunder

Jonny Mathisen

-         Leder-