Utskrift
Artikler
Årsmøter - møter
Treff: 8276

NORSKE KADAVERHUNDER

 Lørdag 23.mars kl 1500

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Oppmøte: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Camilla Jensen, Camilla Akslen, Morten Steinsrud, Per Morten Holand  og Tor Nilsen.

Saksliste:

Sak 1

Valg av møteleder: Nils Steinvik,

Referent: Camilla Akslen

Protokollunderskrivere: Per Morten Holand, Camilla Jensen

Sak 2 Godkjenning av innkalling.

Vedtatt

Sak 3 Årsmelding

Forslag; Innkomne saker tas før valg. – Vedtatt

Årsberetning, Endringer:

* Opprette distriktskontakter, ved iverksetting av prosjekt lokale lag

Resultat: Styret vil fortsette arbeidet med dette i 2019. På lokalt initiativ er det blitt opprettet lokalt NKH lag i Oppland med navnet «Norske Kadaverhunder Oppland syd» Dette lokal laget omfatter kommunene . Gjøvik Land og Toten. Styret er svært fornøyd med dette og anbefaler andre områder å gjøre det samme.

Årsmøte har følgende merknader til styrearbeid;

 Rapport fra Fagavdeling NKH 2018 – Merknad 24 deltagere/18 bestått - Vedtatt med merknader

 Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

- Punkt 5: NRH endres/rettes til NKH.

* Kompetanse / kvalitet l Norske kadaverhunder har som mål å øke kompetansen i alle ledd. NKH skal kunne stille et nødvendig antall godt kvalifiserte ekvipasjer på forespørsel fra våre oppdragsgivere

- Forslag Vedtatt

** Valgkomiteen skal bestå av 3 personer hvor det skal tilstrebes at representantene i valgkomiteen, og representantene til styret er fordelt på ulike fylker. Det velges ett medlem i valgkomiteen hvert år, med en periode på 3 år. Leder av valgkomiteen er personen som har sittet lengst. Valgkomiteens innstilling, og presentasjon av kandidatene skal offentliggjøres sammen med årsmøtepapirene. Valgkomiteens innstilling og presentasjon av kandidatene skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

* Budsjett gir grunnlag for å søke lokallaget hovedlag om støtte/tilskudd. Det gis kun støtte/tilskudd til aktivitetsfremmende og sosiale tiltak

Skjetten 23.03 2019

Per Morten Holand                                                                                       Camilla Jensen