Norske kadaverhunder

Lørdag 29.februar kl 1500

Gardermoen airport hotel, 

Ravineveien 11,

2060 Gardermoen

Saksliste:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling.
Sak 3 Årsmelding
Sak 5 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 6 Valg
Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar
NB: Dersom du ønsker å delta på festmiddag lørdag 22.februar så ønskes det en påmelding til post@norskekadaverhunder.no innen 12.februar