Nils Steinvik valgt som leder i NKH for 2år 2019 - 2021
Bosatt på Dombås. Har bakgrunn fra forsvaret, driver i dag eget konsulent firma
Nils er i tillegg til å være instruktør i NKH, utdannet instruktør og dommer i Norske Redningshunder, har hatt 6 hunder derav 3 godkjente redningshunder.
Har godkjent kadaversøkshund.

Jonny Mathisen ble på årsmøtet mars 2018 valgt som styremedlem for 2 år. 

Jonny er 52 år og er fra Kvam i Gudbrandsdalen. Han er fagansvarlig og økonomiansvarlig i Norske Kadaverhunder.
Utdannet instruktør. Er rovviltansvarlig i Nord- Fron sau og geit. Til daglig er Jonny sauebonde og daglig leder i et tømrerfirma.
Han har bred erfaring med hund redningshund, brukshund og lydighet. Jobber for at ekvipasjene i Norske kadaverhunder skal bli en ressurs i forvaltningen av rovdyr i Norge.

Camilla Jensen, Varangerbotn, er valgt som styremedlem i perioden 2019 – 2021

Morten Steinsrud, Valdres, er valgt som styremedlem i perioden 2019 – 2021

Camilla Akslen ble valgt inn i styret for en periode på 2 år på årsmøte mars 2018.

Årsmøtet 2016 bestemte at NKHs regnskap skal i fremtiden føres av regnskapsfirma, vi benytter Snøhetta regnskap AS