Morten Steinsrud valgt som leder i NKH for 2år 2021 - 2023

 

Jonny er fra Kvam i Gudbrandsdalen. Han er fagansvarlig og økonomiansvarlig i Norske Kadaverhunder.
Utdannet instruktør. Er rovviltansvarlig i Nord- Fron sau og geit. Til daglig er Jonny sauebonde og daglig leder i et tømrerfirma.
Han har bred erfaring med hund redningshund, brukshund og lydighet. Jobber for at ekvipasjene i Norske kadaverhunder skal bli en ressurs i forvaltningen av rovdyr i Norge.

Camilla Jensen, Varangerbotn, er valgt som styremedlem i perioden 2021 – 2023

Lisbeth Høyland, Vingelen, ble valgt inn i styret på årsmøte  2021.

Årsmøtet 2016 bestemte at NKHs regnskap skal i fremtiden føres av regnskapsfirma, vi benytter Snøhetta regnskap AS