Utskrift
Styret
NKH styre

Camilla Akslen ble valgt inn i styret for en periode på 2 år på årsmøte mars 2018.