Utskrift
Styret
NKH styre

Nils Steinvik valgt som leder i NKH for 2år 2019 - 2021
Bosatt på Dombås. Har bakgrunn fra forsvaret, driver i dag eget konsulent firma
Nils er i tillegg til å være instruktør i NKH, utdannet instruktør og dommer i Norske Redningshunder, har hatt 6 hunder derav 3 godkjente redningshunder.
Har godkjent kadaversøkshund.