Utskrift
Styret
NKH styre

Jonny Mathisen ble på årsmøtet mars 2018 valgt som styremedlem for 2 år. 

Jonny er 52 år og er fra Kvam i Gudbrandsdalen. Han er fagansvarlig og økonomiansvarlig i Norske Kadaverhunder.
Utdannet instruktør. Er rovviltansvarlig i Nord- Fron sau og geit. Til daglig er Jonny sauebonde og daglig leder i et tømrerfirma.
Han har bred erfaring med hund redningshund, brukshund og lydighet. Jobber for at ekvipasjene i Norske kadaverhunder skal bli en ressurs i forvaltningen av rovdyr i Norge.