Nyeste artikler:

Det møtte 5 på vedlikeholdssamling/trening lørdag i Øyer, deltagere var Morten, Mathisen, Therese Rudi, Signhild Rudo,  Astrid Olstad og Terje Berntsen.

Det ble lagt ut kadaverdeler på to felt der deltakerne fik trene på markering med instruktører til stede. Dette tror vi er viktig for trening og at vi samles.

Takk til Astrid som holder hus og kaffe med mer.

Jonny og Kristian

NKH arrangert vedlikeholdssamlingen i Nord-Troms 12 oktober.  Til samlingen var det påmeldt 4 ekvipasjer, men grunnet sykdom og annen hendelse fikk bare en ekvipasje anledning til å møte.

Først hadde vi en innendørs gjennomgang av GPS, bruk av Basecamp, videresending av GPS spor&ruter og annet GPS relaterte funksjoner.

Deretter ble det en økt med søk utendørs i trivelig høstvær.

Instruktør fra NKH var Tor Nilsen.

Godkjenningsprøve i Øyer 20.10.2019. Det var meldt på fem deltagere. Det ble lagt ut to felt fordi to deltagere skulle bruke samme hund. Et felt var ganske flat med mye langt tørt gras og noe skog på 72 mål.

 

Åpen post der vi som tilhørere kan si noe før møte. Dette samordner faglaga og OSG i forkant.

Der tok eg fra OSG opp ulven som har gjort skade i Nordre Land og rundt der. Her ble det sagt at ulven skulle felles på lisensjakt og skadefelling vurderes hvis det ikke lykkes.

Leder fra Bondelaget tok opp flytting av lisensfellingsperioden og bekymringen vi har angående høringen om nye regioner.

OBS ved egen repr ønsket at det skulle gis skadefelling på jerv også i lisensfellingperioden for jerv.

Dette var en invitasjon fra Fylkesmannen i Innlandet der målet var å diskutere muligheter med elektronisk overvåkning. Vi benyttet anledningen til møter med Telespor før møte og FindMy etter møte, her fikk vi en oppdatering om nyheter og framtidsutsikter. Dette vil disse aktørene lansere utover vinteren.

Oppland Sau og Geit og Norske kadaverhunder var der fordi vi har bred erfaring gjennom flere prosjekter der vi har benyttet disse hjelpemidlene.

Øystein Holand, Professor, møtte for å se hva vi har gjort.

Årets tredje vedlikeholdssamling på Røros var helgen 25-25 august og oppmøtested var Informasjonstavlen om «UFO i Haltdalen»

Arrangør var som vanlig Røros,Os og Holtålen landbruksavdeling ved Wenche Aas Myhren.

Det var påmeldt 7 ekvipasjer lørdag og 8 på søndag.2 av ekvipasjene er tidligere godkjent og tok denne helgen som trening.

Helgeværet var trivelig høstvær med noen få regnbyger.