Nyeste artikler:

Referat fra møte på Fellekjøpets kontor-Lillehammer, 26.06 2019, 10.00-14.00

Disse møtte:

Pål Kjorstad Utmarksrådet i NSG/Oppland Radiobjøllelag, Marit Mjøen Findmy, Jonny Mathisen Oppland Sau og Geit, Nils Steinvik Norske Kadaverhunder(NKH) og Camilla Melgård Skåppå Kunnskapspark (deltok på deler av møtet)

Varslet forfall:

Hensikten med møtet var å:

Hensikten med møtet var å:

Kartlegge mulighet for fremtidig utvikling og samarbeid for å hjelpe og styrke beitebrukernes utfordringer rundt om i landet

Det ble i perioden 25-27 juli 2019 i gjennomført grunnkurs kadaversøk i Kvænangen, Nord-Troms.

Teoridelen ble holdt i lokalene til Kvænangen Næringsbygg på Sørstraumen. Grunnet uforutsette hendelser ble det en avmelding kursdagen slik at det møtte 4 deltakere. Under kurset ble det mye diskusjon om rovdyr, dokumentasjon av tap, krav til dokumentasjon og generelle rovdyrskader.

Da har vi Norske kadaverhunder gjennomført vedlikeholdssamling i Glåmos søndag 21/7, sammen med lokale drivkrefter. En hyggelig og lærerik dag for instruktør og forhåpentlig også for deltakerne. Takk også til grunneier som stiller opp med terreng.

Jonny Mathisen

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøver for søndre del av Nordland.

Det ble i tidsrommet 1-8 juli avholdt prøver for kadaverhunder.

Prøvested var Krutådal i Hattfjelldal kommune.

Norske Kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kurs for kadaverhunder for søndre del av Nordland.

Vi startet mandag 1. juli med et felles infomøte, og deretter avtalte deltakere tid for øktene i felt.

Vi hadde lagt ut flere kursfelt i fjellskog.

Inne i feltene befant det seg både beitedyr og ville dyr som elg og rev.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk i Stod 3.juli 2019. Det var påmeldt 4 deltagere, men kun 2 møtte til prøven. 

Været under den godkjenningsprøven regn med varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr.

Jan Tore Helge med Verona besto godkjenningsprøven med glans.

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Jan Tore Helge for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Nils Steinvik