Nyeste artikler:

14. til 16. august arrangeres det Kadverhundkurs og vedlikeholdssamling i Storlidalen i Oppdal.

Målet er å gjøre dette til ei helg med hund, trening og sosialt samvær. Vi satser på å gjennomføre nybegynnerkurs og vedlikeholdstrening. Det blir 3 instruktører fra NKH gjennom hele helgen.

Etter et par utsettelser ble prøva gjennomført. En Riesenschnauzer og en B. Collie stilte med hver sin eier. Begge hadde deltatt på kurs i fjor. Motiverte karer med eget sauehold.

Feltet var lagt til større kupert hogstflate med noen bratte partier, randsoner med skog, noe røys/ur, bringebærkratt, hogstavfall og bekk/myr.

Norske kadaverhunder arrangerte i samarbeid med Hattfjelldal Sau og Geit kadaverhundprøver for førere fra Hattfjelldal og Grane Kommune i 7- 14 juli 2020.

Det var hunder 10 oppmeldt til prøve. Alle ekvipasjene besto prøven. Ekvipasjene var alt fra nybegynnere, til de som fikk godkjent sin tredje hund. Mange av deltakeren er enten beitebrukere eller inngår i Flere raser var representert; Alaska malamute, Hvit elghund, Border Collie, Grå elghund, Labrador.

Norske kadaverhunder arrangerte søndag 4. juli prøver i Hemnes kommune i Nordland.

3 ekvipasjer var påmeldt.

Vi la ut to prøvefelt, det ene i forholdsvis bratt skogsterreng med innslag av innmark.

Det andre var flatt med innmark omkranset av utmark og elv.

I begge feltene gikk det beitedyr.

Prøvedagen var det sol, men med en høvelig vind.

Alle ekvipasjene besto av Border Collier i lag med førere som var godt trent i kadaversøk.

Høsten 2019 hadde ale disse beitebrukerne store tap til jerv, og hadde derfor søkt mye med hundene sine.

Alle tre besto prøven, og Norske kadaverhuder gratulerer Hemnes med tre nye godkjente kadaverhund ekvipasjer.

Dommere var Hermann Sotkajervi og Laila Hoff

Norske kadaverhunder har i samarbeid med Hattfjelldal sau og geit arrangert kadaverhundkurs /samling for beitetilsyn 2020.

På teorikvelden var alle beitetilsyn fra Hattfjelldal sau og geit sitt tilsynskorps også invitert.

Ordfører Harald Lie deltok også på møtet, da han ønsker å sette seg inn i et av beitebrukens problemområder. SNO sine rovviltkontakter deltok også, og orienterte om hvordan de ønsket at funn skulle behandles og rapporteres inn.

Totalt var vi samla ca 20 stk på teorikvelden.

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk på Lesja 8.juli 2020.

Det var påmeldt 8 deltagere, en deltager stilte med 2 hunder.

Været under den godkjenningsprøven overskyet med regn med og varierende vind. Søksområdet var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, delvis tett skog med sau i søksområdet

Av totalt 9 ekvipasjer så besto 8 godkjenningsprøven. Lesja har nå fått tilført 5 godkjente ekvipasjer, Dovre har fått tilført 3. Kjempebra 

En spesiell takk til Kari Selsjord som var lokal koordinator

NKH gratulerer og ønsker lykke til med praktisk søk etter kadaver

Dommere var Nils Steinvik og Jonny Mathisen